werk

over

 

De Veenkoloniën

Tijdens deskresearch naar de Veenkoloniën ontdekte ik een rijke verzameling aan brieven, gedichten en liederen geschreven door arbeiders uit dit gebied. Een veel voorkomend thema waren de barre omstandigheden. Dit heb ik geprobeerd over te brengen met mijn boek. Hoe vaker het boek gelezen wordt, hoe viezer de pagina's worden.

De volgende drie boeken zijn voortgekomen uit gesprekken die ik heb gevoerd met bewoners uit de Veenkoloniën. Uit deze gesprekken maakte ik op dat er niet echt een band bestaat met de woonplaats. Het thema van deze boeken is 'ongebondenheid'.

2017 - Joriene Boom